TH EN

รู้ก่อนซื้อหุ้นปันผล ลงทุนอย่างเข้าใจ...ทำกำไรแบบมีสติ

                            

โพสต์เมื่อ 8 มีนาคม 2561 | โดย คุณณัฐพร ธรวงศ์ธวัช AFPT TM Wealth Manager

ตลาดหุ้นไทยในตอนนี้ยังคงอยู่ในช่วงเทศกาลจ่ายเงินปันผล โดยปัจจุบันบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ไทยหลายแห่ง สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับการฝากเงินไว้ในธนาคาร แต่การลงทุนหุ้นกลุ่มนี้ ก็จำเป็นต้องเรียนรู้พฤติกรรมการแกว่งตัวของราคาในอดีต รวมถึงโอกาส และจังหวะในการเข้าลงทุนด้วย

ปัจจุบัน “ทริกเกอร์ฟันด์” ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายในการสร้างผลตอบแทนให้ถึงตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดนั้น ได้เสนอขายอย่างหลากหลายรูปแบบ โดยมีทั้ง ทริกเกอร์ฟันด์ ที่อ้างอิงกับตราสารใน และต่างประเทศ เช่น ทริกเกอร์ฟันด์หุ้นไทย ทริกเกอร์ฟันด์หุ้นจีน และทริกเกอร์ฟันด์หุ้นญี่ปุ่น และยังมีทริกเกอร์ฟันด์ที่อ้างอิงกับดัชนีรายกลุ่ม เช่น กลุ่มเทคโนโลยีของสหรัฐฯ

 

ลงทุนก่อน XD 2 เดือนกำไรสูง

จากการศึกษาสถิติผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend yield) เฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ของหุ้นปันผลสูง (ที่จ่ายปันผลปีละครั้ง) พบว่า กลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนหุ้นกลุ่มนี้ คือ การ “ซื้อ” ก่อนขึ้นเครื่่องหมาย XD ประมาณ 2 เดือน ซึ่งจะสามารถให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดประมาณ 11.66% เนื่องจากเป็นช่วงที่ตลาดยังไม่คาดหวังเรื่องเงินปันผล ราคาหุ้นจึงยังไม่ขึ้นแรงนัก

นอกจากนี้ข้อมูลทางสถิติยังชี้ให้เห็นด้วยว่า เมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนการซื้อหุ้นปันผลในช่วงเวลาอื่น เช่น ซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD1 เดือนครึ่ง จะให้ผลตอบแทนที่ลดลง เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 9.43%, ซื้อก่อนขึ้น XD 1 เดือน ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6.37%, ซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 2 สัปดาห์ ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.31% เป็นต้น

ขณะเดียวกัน หากเปรียบเทียบข้อมูลการเคลื่อนไหวของ “SETHD” ซึ่งเป็น กลุ่มหุ้นปันผลที่มีอัตราจ่ายผลปันผลย้อนหลังอยู่ในเกณฑ์ดี และสม่ำเสมอ จะพบว่าในช่วงเดือน ก.พ.- เม.ย. หุ้นกลุ่มปันผลส่วนใหญ่ยังคงให้ผลตอบแทนที่เป็นบวกอยู่ แต่หลังจากนั้นในเดือน พ.ค. อัตราผลตอบแทนมักอยู่ในระดับที่ติดลบ

 

ซื้อหุ้นปันผลจังหวะนี้ดีหรือไม่

การซื้อหุ้นปันผลในช่วงนี้อาจไม่ใช่จังหวะที่เหมาะสมนัก (วิเคราะห์ข้อมูล ณ วันที่ 6 มี.ค. 2561) เนื่องจากราคาหุ้นปรับตัวขึ้นไปพอสมควร และมีแนวโน้มจะปรับตัวลงหลังขึ้นเครื่องหมาย XD ตามข้อมูลในอดีต

อย่างไรก็ตาม การลงทุนหุ้นปันผลในช่วงอื่นอาจมีความน่าสนใจกว่า แต่ก่อนลงทุนควรจะวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตก่อน เนื่องจากส่วนใหญ่ บจ. กลุ่มนี้จะประกาศจ่ายปันผล และขึ้นเครื่องหมาย XD ในช่วงเวลาเดียวกับในอดีต ดังนั้นนักลงทุนก็อาจใช้วิธีการดูข้อมูลของแต่ละบริษัทในช่วง 3 ปีย้อนหลัง เพื่อประมาณวันเวลาในการประกาศและขึ้นเครื่องหมายได้

 

3 เคล็ดลับกรองหุ้นปันผล

การคัดเลือกหุ้นปันผล แนะนำให้พิจารณาถึง 3 ปัจจัย ได้แก่

  1. .มีความสม่ำเสมอในการจ่ายปันผล ซึ่งสะท้อนถึงนโยบาย และความเคร่งครัดของบริษัทในการจ่ายปันผล โดยอาจดูได้จากข้อมูลการจ่ายปันผลในอดีต

  2. ลักษณะของธุรกิจ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงโอกาสในการขยายกิจการ ปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อกิจการ

  3. มูลค่าของหุ้น เพื่อพิจารณาว่าหุ้นนั้นแพงเกินไปหรือยัง โดยอาจดูจากอัตราราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (P/E) ของบริษัท

อย่างไรก็ตามแม้จังหวะนี้อาจไม่เหมาะสำหรับการลงทุนหุ้นปันผลบางบริษัทที่ราคาปรับตัวขึ้นไปมากแล้ว แต่โดยภาพรวมการลงทุนหุ้นกลุ่มนี้ยังคงน่าสนใจ เพราะสามารถจ่ายผลตอบแทนเป็นเงินปันผลได้ดี เฉลี่ยสูงกว่า 3% ต่อปี มากกว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 3% ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้อยู่ที่ประมาณ 2% และสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่อยู่ในระดับต่ำ

 

ไม่ว่าจะเป็นหุ้นที่ดีมากแค่ไหน การวิเคราะห์อย่างละเอียดรอบด้านเพื่อสร้างความเข้าใจ ก็จะทำกำไรให้กับนักลงทุนได้ไม่ยาก

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน