ประกาศการโอนย้ายธุรกิจสินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิต และคำถามที่พบบ่อยสำหรับลูกค้าโอนย้าย

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ธนาคารและบริษัทออลเวย์ส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มทิสโก้ ได้บรรลุและลงนามในข้อตกลงการโอนลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลและธุรกิจบัตรเครดิตให้แก่ ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพมหานคร (“ซิตี้แบงก์”) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ดังนี้

ทั้งนี้ หากลูกค้ามีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามคำถามที่พบบ่อย ดังต่อไปนี้


คำถามที่พบบ่อย – ทั่วไป

คำถาม คำตอบ
1 เหตุผลในการโอนธุรกิจสินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิต 1) เป็นไปตามกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คำนึงถึงการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
2) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ระยะยาวของกลุ่มทิสโก้ ที่มุ่งเน้นสินเชื่อที่มีหลักประกัน (เช่าซื้อรถยนต์ จำนำทะเบียน สินเชื่อบ้าน) ที่เรามีความเชี่ยวชาญ
2 ทำไมถึงเลือกซิตี้แบงก์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจสินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิต สามารถให้บริการที่เหมาะกับกลุ่มลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ
3 ลูกค้าที่จะถูกโอนย้ายมีจำนวนเท่าใด เป็นลูกค้าประเภทใดบ้าง ลูกค้าสินเชื่อบุคคลประมาณ 32,000 ราย และ ลูกค้าบัตรเครดิตประมาณ 100,000 ราย
4 การโอนธุรกิจจะมีผลเมื่อใด กระบวนการถ่ายโอนธุรกิจจะเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 4 ปีนี้
5 ลูกค้าที่ถูกโอนไปจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง ทิสโก้และซิตี้แบงก์จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ และเพื่อให้การถ่ายโอนเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุด ลูกค้าจะได้รับจดหมายแจ้งรายละเอียดให้ทราบเป็นระยะ
6 จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง ลูกค้าต้องทำอย่างไร ทิสโก้และซิตี้แบงก์จะออกจดหมายแจ้งข้อตกลงในการโอนธุรกิจให้แก่ลูกค้าสินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิตทุกราย หลังจากนั้นจะแจ้งความคืบหน้าในการถ่ายโอนให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ กรณีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในผลิตภัณฑ์และบริการ จะมีจดหมายแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ว่าลูกค้าต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
7 หากลูกค้ามีคำถามเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ไหน ลูกค้าสินเชื่อบุคคล ติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารทิสโก้ โทร. 02-633-6000 กด *7
หรือ Email : contactcenter@tisco.co.th // ลูกค้าบัตรเครดิต ติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์ 1595

คำถามที่พบบ่อย สำหรับธุรกิจสินเชื่อบุคคล

คำถาม คำตอบ
1 จะมีการโอนธุรกิจไปที่ซิตี้แบงก์เมื่อใด กระบวนการถ่ายโอนจะเสร็จสิ้นภายในไตรมาส 2 ปีนี้ ลูกค้าจะได้รับจดหมายแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะ
2 ลูกค้าที่จะถูกโอนไปต้องทำอย่างไร ทิสโก้และซิตี้แบงก์จะออกหนังสือฉบับแรกแจ้งข้อตกลงการโอนธุรกิจให้ลูกค้าทุกรายทราบ หลังจากนั้นจะแจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ ลูกค้าจะได้รับหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง
3 ลูกค้ายังชำระเงินผ่านช่องทางเดิมได้หรือไม่ ก่อนการโอนธุรกิจ สามารถชำระผ่านช่องทางชำระเงินเดิมได้
4 เลขที่บัญชีของลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เปลี่ยนแปลง โดยจะมีจดหมายแจ้งเลขที่บัญชีใหม่ให้ลูกค้าทราบหลังการโอนธุรกิจ
5 หลังโอนไปซิตี้แบงก์ ช่องทางการชำระเงินเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และมีช่องทางอะไรบ้าง ทิสโก้และซิตี้แบงก์จะออกหนังสือร่วมเพื่อแจ้งเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ รวมทั้งรายละเอียดช่องทางการชำระเงินซึ่งจะมีผลภายหลังการโอนธุรกิจให้ลูกค้าทราบ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในผลิตภัณฑ์และบริการ ลูกค้าจะได้รับหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง
6 ลูกค้าต้องไปติดต่อสาขาหรือไม่ ลูกค้าจะได้รับแจ้งรายละเอียดต่างๆ ทางจดหมายจากทิสโก้และซิตี้แบงก์ ไม่ต้องติดต่อที่สาขา
7 เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยยังคงเป็นเหมือนเดิม หรือไม่ เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ย ยังคงเหมือนเดิม
8 หลังการโอน แบบฟอร์มการชำระเงินที่จะส่งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน จะส่งกี่ฉบับ ส่งแบบไหน และแบบฟอร์มจะเป็นอย่างไร แบบฟอร์มชำระเงินในเดือนแรกหลังการโอนธุรกิจ ยังคงใช้ของทิสโก้ได้ และเมื่อได้รับแบบฟอร์มการชำระเงินของซิตี้ที่จะจัดส่งพร้อมกับใบแจ้งหนี้ ให้ลูกค้าใช้แบบฟอร์มชำระเงินตามใบแจ้งหนี้ที่เรียกเก็บ แยกตามสัญญาและตามที่อยู่ที่แจ้งของแต่ละบัญชี
9 สินเชื่อบัตรกดเงินสด เมื่อโอนย้ายแล้ว จะมีการส่งบัตรใหม่ให้ใช่หรือไม่ ลูกค้าจะต้องสมัครพร้อมยื่นเอกสารกับซิตี้แบงก์ เพื่อพิจารณาเครดิตใหม่
10 มีคำถามเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ไหน ศูนย์บริการลูกค้า 02-633-6000 กด *7 หรือ Email : contactcenter@tisco.co.th ได้ตลอด 24 ชม.

คำถามที่พบบ่อย สำหรับธุรกิจบัตรเครดิต

คำถาม คำตอบ
1 เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมและสิทธิประโยชน์จากการใช้บัตรเครดิตจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ (คะแนนสะสม, ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย) ลูกค้ายังคงสามารถใช้คะแนนสะสมแลกเป็นของรางวัลและใช้สิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดได้เหมือนเดิม หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ บริษัทจะส่งจดหมายแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง
2 บัตรเครดิตใบปัจจุบันทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมจะใช้ได้ถึงเมื่อไร และจะมีการส่งบัตรใบใหม่มาให้เมื่อไร บัตรเครดิตใบปัจจุบันทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมสามารถใช้ได้ตามปกติ โดยบัตรเครดิตใบใหม่พร้อมเลขบัตรเครดิตใหม่ที่ออกโดยซิตี้แบงก์ จะนำส่งให้ท่านก่อนหน้าวันโอนธุรกิจ เพื่อให้ท่านสามารถใช้บริการบัตรเครดิตได้อย่างต่อเนื่อง
3 วันโอนย้ายไปซิตี้แบงก์คือเมื่อใด ภายในไตรมาส 4 ปีนี้ ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการโอนธุรกิจให้ท่านทราบเป็นระยะ
4 จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นผู้ถือบัตรที่อยู่ในขอบเขตของการโอนย้ายนี้ บริษัทจะส่งจดหมายแจ้งให้แก่ผู้ถือบัตรเครดิตที่อยู่ในขอบเขตการโอนย้ายทราบ
5 ลูกค้าบัตรเครดิตที่มีเงินฝากค้ำประกัน จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ลูกค้ายังคงสามารถใช้บัตรเครดิตตามตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดได้เหมือนเดิม กรณีมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านใช้บริการอยู่ บริษัทจะส่งจดหมายแจ้งให้ท่าน ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเปลี่ยนแปลง
6 รายละเอียดต่างๆ เช่น วงเงินบัตรเครดิต การเปลี่ยนแปลง Class ของลูกค้า ช่องทางการชำระเงิน เงื่อนไขในการชำระคืนขั้นต่ำ อัตราดอกเบี้ย คะแนนสะสมคงค้างก่อนวันโอนย้าย จะมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร บริษัทและซิตี้แบงก์จะออกจดหมายร่วมเพื่อแจ้งเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม การใช้สิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตต่างๆ รวมทั้งรายละเอียดช่องทางการชำระเงินซึ่งจะมีผลภายหลังการโอนธุรกิจให้ลูกค้าทราบ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านใช้บริการอยู่ บริษัทจะส่งจดหมายแจ้งให้ท่าน ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง
7 หากปัจจุบันได้ใช้บริการหักชำระค่าสาธารณูปโภคหรือค่าประกันผ่านบัตรเครดิต รวมทั้งการหักชำระค่าบัตรเครดิตผ่านบัญชีเงินฝากจะต้องดำเนินการติดต่อบริษัทหรือไม่ บริษัทและซิตี้แบงก์จะออกจดหมายร่วมเพื่อแจ้งเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสม การใช้สิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตต่างๆ รวมทั้งรายละเอียดช่องทางการชำระเงินซึ่งจะมีผลภายหลังการโอนธุรกิจให้ท่าน ทราบอีกครั้ง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านใช้บริการอยู่ บริษัทจะส่งจดหมายแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนการเปลี่ยนแปลง
8 หากต้องการแลกคะแนนสะสมเป็นของรางวัลจะต้องติดต่อใคร ก่อนวันโอนย้าย (ภายในไตรมาส 4) ท่านยังสามารถใช้บริการแลกคะแนนสะสมเป็นของรางวัลผ่านช่องทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ 1595 ได้ตามปกติ ทั้งนี้ คะแนนสะสมของท่านจะได้รับการโอนไปยังธนาคารซิตี้แบงก์ โดยไม่มีวันหมดอายุ อีกทั้งท่านจะได้รับสิทธิประโยชน์จากร้านอาหารและร้านค้าครอบคลุมมากมายกว่า 11,000 แห่งทั่วโลก
9 สามารถขอเพิ่มวงเงินถาวรหรือขอวงเงินชั่วคราวได้ตามปกติหรือไม่ ท่านยังคงสามารถติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ 1595 เพื่อขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตถาวรหรือขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวได้ตามปกติ
10 มีคำถามเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ไหน โทร. 1595 (ในประเทศ) หรือ 662-724-7050 (ต่างประเทศ)