TH EN

"The Second Wave is Coming?" เมื่อความกลัวไวรัสกลับมา จะพาธุรกิจไหนทะยาน

โพสต์เมื่อ 10 กรกฎาคม 2563 | บทความโดย : Wealth manager team (TISCO Asset)

หลังจากมีมาตรการผ่อนปรนและอนุญาตให้มีกิจกรรมทางสังคมหลายอย่างกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง จํานวนผู้ติดเชื้อในหลายประเทศก็เริ่มกลับมาเพิ่มขึ้น ไม่เพียงเท่านี้ เมื่อช่วงปลายเดือนมิ.ย ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลก(WHO) ได้รายงานจํานวนผู้ติดเชื้อรวมทุกประเทศทั่วโลกใน 1 วันเพิ่มขึ้นถึง 183,020 คน ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของไวรัส

อยากรู้หรือไม่ สถานการณ์ของประเทศต่างๆทั่วโลกเป็นอย่างไรกันบ้าง ?

สหรัฐ ฯ

จํานวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐ ฯ กลับมาเพิ่มขึ้นในหลายรัฐโดยในวันพุธที่ 25 มิถุนายนที่ผ่านมา สํานักข่าว NBC รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงถึง 45,557 คน ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด โดยจํานวนผู้ติดเชื้อใน California และ Florida ต่างก็เพิ่มขึ้นเป็นสถิติสูงสุด 

นอกจากนั้นในรัฐ Texas, Utah, Arkansas และ Arizona มีจํานวนผู้ติดเชื้อที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ใน Houston จํานวนเตียงในโรงพยาบาลเริ่มเต็มความจุคนไข้ที่รับได้แล้ว ส่วนในรัฐที่เคยเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดแต่สามารถควบคุมตัวเลขผู้ติดเชื้อได้ดีแล้ว อย่าง New York, New Jersey และ Connecticut เริ่มมีการสั่งให้ประชาชนที่เดินทางมาจาก รัฐที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงต้องกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส 

โดยจํานวนผู้ติดเชื้อสะสมในสหรัฐ ฯ ในขณะนี้มีมากกว่า 2.38 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตทั้ง สิ้นกว่า 121,979 คน ซึ่งการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ติดเชื้ออาจทําให้แผนการเปิดเมืองและผ่อนคลาย มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในสหรัฐ ฯ ต้องมีการชะลอออกไปอีก 

เยอรมนี

ก่อนหน้านี้เยอรมนีถือเป็นหนึ่งในประเทศต้นแบบและได้รับการยกย่องอย่างมากในการรับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัส แต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เริ่มมีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอีกครั้ง หลังมีการพบผู้ติดเชื้อเป็นพนักงานในโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์จํานวนกว่า 1,500 คน จากจํานวนพนักงานทั้งหมด 7,000 คน 

โดยเมือง Gutersloh ที่เป็นที่ตั้งของโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์แห่งดังกล่าว และเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงได้มีการกลับมาใช้มาตรการปิดเมืองอีกครั้ง 

นอกจากนี้หลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ได้มีการพบผู้ติดเชื้อทั้งในสถานพยาบาล บ้านพักคนชรา ค่ายผู้อพยพลี้ภัย และโรงเรียนบางแห่ง ซึ่งทําให้ค่าระดับการติดเชื้อของเยอรมนีเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 2.88 (ผู้ติดเชื้อ 100 คนจะทําให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 288 คน) จํานวนผู้ติดเชื้อรวมสะสมในเยอรมันอยู่ที่ 192,871 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 8,933 คน  

บราซิล

บราซิล คือ ประเทศที่มีจํานวนผู้ติดเชื้อสูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยมีผู้ติดเชื้อรวมสะสมกว่า 1.18 ล้านคน และผู้เสียชีวิตราว 54,000 คน ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐบาลภายใต้การบริหารงาน ของประธานาธิบดี Jair Bolsonaro ได้พยายามปกปิดจํานวนผู้ติดเชื้อด้วยการระงับการแผยแพร่จํานวนผู้ติดเชื้อและจํานวนผู้เสียชีวิตต่อสาธารณะชน ก่อนที่จะมีคําสังศาลตัดสินให้มีการกลับมาเผยแพร่ตัวเลขให้ประชาชนรับทราบอีกครั้ง

 โดยเมื่อวันอาทิตย์ทีผ่านมา จํานวนผู้ติดเชื้อใน 1 วันของบราซิลเพิ่มขึ้นราว 55,000 คนซึ่งเป็นสถิติสูงสุด อย่างไรก็ดีองค์การอนามัยโลก (WHO) ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากเมือง Bahia, Rio de Janeiro และ Sao Paulo ที่มีการรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อเข้ามาล่าช้า

อินเดีย

อินเดียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่พบผู้ติดเชื้อใน 1 วันเป็นสถิติสูงสุด โดยเมื่อวันพฤหัสบดีทีผ่านมามีจำนวนผู้ติดเชื้อ 16,922 คน ทําให้จํานวนผู้ติดเชื้อรวมสะสมของอินเดียอยู่ที่ 473,105 คนและมีผู้เสียชีวิต 14,894 คน เมืองที่มีการพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดคือ Maharashtra, New Delhi และ Tamil Nadu ซึ่งมีจํานวนผู้ติดเชื้อรวมกันเกินกว่าร้อยละ 60 ของผู้ติดเชื้อทังหมดในอินเดียโดยเฉพาะในเมือง New Delhi ที่จํานวนเตียงในโรงพยาบาลที่รองรับคนไข้ได้เริ่มใกล้เต็ม ความจุ 

โดยอินเดียเป็นประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลกเปนรองแค่ สหรัฐ ฯ บราซิล และ รัสเซีย

ธุรกิจไหนจะได้ประโยชน์หากจํานวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกยังคงเพิ่มสูงขึ้น ?

แน่นอนว่าหากตัวเลขจํานวนผู้ติดเชื้อยังคงเพิ่มสูงขึ้น คงไม่ส่งผลดีกับภาพรวมเศรษฐกิจโลกและส่งผลกระทบมาที่โลกของการลงทุน ซึ่งล่าสุดกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ได้มี การปรับลดประมาณการณ์เศรษฐกิจโลกลง โดยคาดว่า GDP โลกในปีนี้จะ -4.9% จากที่เคยคาดไว้เมือเดือนเมษายนที่ -3.0%

อย่างไรก็ดีจากสภาพคล่องในตลาดที่ยังอยู่ในระดับสูงและมาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ จากรัฐบาลและการผ่อนคลายทางการเงินจากธนาคารกลางประเทศต่าง ๆ ที่นํามาใช้รวมถึงความคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะมีโอกาสกลับมาฟื้น ตัวหลังการแพร่ระบาดของไวรัส ยังคงทําให้ตลาดหุ้น ในหลายประเทศยังปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถึงแม้จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นสถิติก็ตาม 

ส่วนธุรกิจที่จะกลับมาได้รับประโยชน์อีกครั้งยังคงน่าจะเป็นกลุ่ม “Digital Health” และ “Biotechnology” เพราะได้รับปัจจัยบวกจากการคิดค้นวัคซีนและยาต้านไวรัส หลังจากที่ตลาดเริ่มให้ความสนใจน้อยลงกับจํานวนผู้ติดเชื้อ 

รวมถึงกลุ่ม “Technology” ด้วยเพราะการแพร่ระบาดของไวรัสในรอบที่ 2 เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าวีถีชีวิตใน รูปแบบใหม่ที่พึ่งพาเทคโนโลยียังมีความจําเป็นอย่างมาก

"The Second Wave is Coming?" คุณพร้อมแล้วหรือยัง….

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน