TH EN

วางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณ ฉบับคนโสด

                            

โพสต์เมื่อ 18 กันยายน 2566 | บทความโดย : TISCO

 

            ปัจจุบัน คนไทยมีแนวโน้มไม่แต่งงานเพิ่มสูงขึ้น บางคนตัดสินใจแน่วแน่ว่าจะโสดไปตลอดชีวิต จึงทำให้เชื่อว่าเมื่อใช้ชีวิตคนเดียวก็ไม่ต้องเก็บเงินเพื่อวัยเกษียณให้มากเหมือนคู่แต่งงานหรือครอบครัวที่มีลูก แต่ความจริงแล้วการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณของคนโสดก็ไม่ต่างไปจากคนมีครอบครัว ยิ่งไปกว่านั้น คนโสดไปตลอดชีวิตกลับต้องเริ่มต้นวางแผนการเงินให้รัดกุม เพราะอย่าลืมว่าเมื่อแก่ตัวไปจะไม่มีใครมาคอยดูแล ดังนั้น ก่อนถึงวัยเกษียณเราควรสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันด้านการเงินให้พร้อมเต็มที่

 

 

 

           

            ควรจัดสรรเงินออมไว้ให้เป็นสัดส่วน โดยทำบัญชีรายรับรายจ่ายไว้อยู่เสมอ จัดการหนี้สินที่ไม่จำเป็น และเก็บเงินออมไว้ใช้ยามฉุกเฉินด้วย ซึ่งเงินก้อนนี้ของแต่ละคนแตกต่างกันไปตามค่าครองชีพ ความมั่นคงของอาชีพ สุขภาพ และพฤติกรรมในการใช้ชีวิต หากเรามีการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล วางแผนการเงิน ดูแลตัวเองอยู่เสมอ ก็ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียเงินก้อนใหญ่ได้

            ตามหลักการการออมเงินเพื่อใช้ยามฉุกเฉิน อย่างน้อยๆ คือ 3 เดือน ของค่าใช้จ่ายรายเดือน เช่น หากใช้จ่ายเดือนละ 15,000 บาท ควรมีเงินออมเผื่อฉุกเฉิน 45,000 บาท แต่เมื่อจะใช้ชีวิตโสด ไม่มีใครคอยดูแลหรือคอยแชร์ค่าใช้จ่าย ดังนั้น ควรมีเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 6 เดือน นั่นคือ 90,000 บาท (15,000 x 6 เดือน) โดยวิธีการออมเงินเพื่อใช้ยามฉุกเฉิน คือ ทุกเดือนต้องกันเงิน เช่น 10% ของเงินเดือน ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง เช่น เงินฝาก กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น เป็นต้น 

 

 

 

 

           

            สิ่งที่ควรคำนึงถึงต่อมาก็คือ เรื่องสุขภาพร่างกาย เพราะชีวิตคนโสดจะไม่มีคนคอยมาดูแลยามเราเจ็บป่วย การเลือกซื้อประกันสุขภาพ รวมถึงประกันโรคร้าย ที่ครอบคลุมเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่จำเป็น รวมถึงชีวิตหลังเกษียณการทำงาน และประกันชีวิตก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จัดการวางแผนการเงินให้รัดกุมได้ด้วยเช่นกัน เท่านี้คุณก็ใช้ชีวิตโสดแบบสบายใจในยามเกษียณได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าจะทำประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงรูปแบบไหน ควรทำตั้งแต่อายุน้อยๆ เพราะค่าเบี้ยประกันจะถูกกว่าการทำตอนอายุมากขึ้น 

 

 

 

      

         

            ชีวิตการทำงานของหนุ่มสาวสถานะโสดอาจต้องหาเงินมากกว่าคนอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราจะเลี้ยงตัวเองให้อยู่รอดแบบสบาย ๆ ทั้งค่ารักษาพยายาล และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มากมาย ดังนั้นการเตรียมความพร้อมหาช่องทางการลงทุนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คนโสดทั้งหลายควรศึกษาไว้ เช่น ลงทุนในกองทุนต่าง ๆ การซื้อสลากออมทรัพย์ หรือแม้แต่การลงทุนในตลาดหุ้น ทั้งการลงทุนแบบถัวเฉลี่ย (Dollar Cost Averaging หรือ DCA) หรือการลงทุนในหุ้นปัจจัยพื้นฐาน (VI) ซึ่งเป็นช่องทางที่ช่วยต่อยอดให้เรามีเงินเก็บงอกเงย ไว้ใช้สบาย ๆ หลังเกษียณ

            การวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณของคนโสดก็ไม่แตกต่างไปจากคนที่มีครอบครัว เริ่มจากการตั้งเป้าหมายหลังเกษียณว่ามีแผนใช้เงินต่อเดือนเท่าไหร่ แล้วประเมินว่าตัวเองจะมีอายุจากวันเกษียณไปจนถึงเสียชีวิตอีกกี่ปี เช่น อยากใช้เงินเดือนละ 20,000 บาท (240,000 บาทต่อปี) และคาดว่าจะเสียชีวิตตอนอายุตอน 85 ปี สมมติว่าเกษียณอายุ 60 แสดงว่าจะมีชีวิตหลังเกษียณ 26 ปีหมายความว่าต้องมีเงินก่อนเกษียณ 6,240,000 บาท และหากคำนวณอัตราเงินเฟ้อในแต่ละปีก็ต้องเตรียมเงินมากกว่านี้ จากนั้นต้องแบ่งเงินไปลงทุนในช่องทางเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้

 

 

 

 

      

            

            ถึงแม้คิดจะเป็นโสด แต่ยังมีพ่อแม่ที่ต้องคอยดูแล ดังนั้น นอกจากจะวางแผนการเงินให้ตัวเองแล้วก็ต้องวางแผนให้ท่านทั้งสองด้วย โดยเฉพาะเมื่อท่านป่วยฉุกเฉินก็จะได้ผ่อนหนักให้เป็นเบา ด้วยการวางแผนซื้อประกันชีวิต

            ก่อนตัดสินใจซื้อประกันชีวิตให้พ่อแม่ ก็ต้องดูว่าประกันชีวิตแบบไหนที่เหมาะสมกับท่านทั้งสองมากที่สุด โดยให้พิจารณาถึงความเสี่ยงในการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต หากท่านทั้งสองมีโอกาสเจอโรคที่มีความเสี่ยงสูง ก็ควรซื้อประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา แต่ถ้าท่านยังมีสุขภาพแข็งแรง ก็ควรเลือกซื้อประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เพราะถ้าผู้เอาประกันเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นเมื่อใดก็ตาม บริษัทประกันจะจ่ายเงินผลประโยชน์เท่ากับจำนวนเงินเอาประกันที่ผู้เอาประกันได้ซื้อไว้ให้แก่ผู้รับประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 

 

 

 

 

      

 

            เมื่อคิดเป็นโสดไปตลอดชีวิต อาจมีบางเรื่องที่สามารถประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายหลังเกษียณได้ เช่น ที่อยู่อาศัยก็มีขนาดเล็กลง หรือคอนโดมิเนียม 1 ห้อง ขนาดพอเหมาะกับการใช้ชีวิตคนเดียว หรือบางคนไม่ต้องซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ เพราะอาศัยอยู่ร่วมกับพ่อแม่เพื่อคอยดูแลท่าน และไม่จำเป็นต้องซื้อรถยนต์ เพราะใช้ระบบขนส่งมวลชนในการเดินทางแทน ดังนั้น จึงสามารถไปเน้นการลงทุนเพื่อเตรียมเงินไว้ใช้หลังเกษียณได้

            การมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองคือสิ่งที่จะช่วยทำให้ชีวิตของคนโสดมีความมั่นคง นอกจากนี้บ้าน หรือที่อยู่อาศัยยังเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่า สามารถนำมาใช้ค้ำประกันได้ในยามที่เราจำเป็นต้องใช้เงิน เพราะฉะนั้น ในช่วงที่เรายังมีรายได้จากการทำงานจึงควรมองหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรา และวางแผนผ่อนชำระให้หมดก่อนวัยเกษียณ เพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้แบบสบาย ๆ และมั่นคงมากขึ้น

 

            การวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณของผู้ที่คิดครองความโสดไปตลอดชีวิต ไม่ต่างไปจากคนอื่นๆ นั่นคือ ต้องมีเป้าหมายชัดเจน เริ่มต้นลงทุนตั้งแต่อายุน้อยๆ ลงทุนสม่ำเสมอทุกเดือนและมีวินัย จัดพอร์ตให้เหมาะสมกับสไตล์การลงทุนของตัวเอง รวมถึงการทำความเข้าใจสินทรัพย์และความเสี่ยงก่อนลงทุนเสมอ โดยสรุปแล้วจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นหญิงโสด หรือชายโสด สิ่งที่เราจำเป็นต้องทำก็คือ การวางแผนชีวิต วางแผนอนาคต คำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และเตรียมตัวให้พร้อมไว้ตั้งแต่เนิ่น ๆ หาตัวช่วยที่จะทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงอุ่นใจ รวมถึงหาช่องทางลงทุนเพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดเงินเก็บมาเป็นกำไรไว้ใช้จ่ายเพิ่มเติมในยามเกษียณ หากเตรียมพร้อมครบทุกอย่าง เราชาวคนโสดก็มั่นใจได้เลยว่า ชีวิตนับจากนี้จะเป็นชีวิตที่ไร้กังวล อิสระได้เต็มที่ อย่างแน่นอน

 

 

#fingood #Financialliteracy #TISCO #ทิสโก้

 

 


 

ติดตามข้อมูลข่าวสาร TISCO ช่องทางอื่น ๆ ได้แล้ววันนี้!

⭐ Facebook > https://www.facebook.com/TISCOFinancialGroup

⭐ LINE > https://lin.ee/1NQ6yvI

⭐ Twitter > https://twitter.com/TISCOAdvisory

⭐ Instagram > https://instagram.com/tisco_official

⭐ Youtube > https://www.youtube.com/@TISCOGroup

⭐ Website > www.tisco.co.th

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน