TH EN

ห่วงใยคนที่คุณรัก อยู่บ้านใส่หน้ากากลดติดเชื้อ

ห่วงใยคนที่คุณรัก อยู่บ้านใส่หน้ากากลดติดเชื้อ

        หลายคนที่ยัง “จำเป็น” ต้องเดินทางไปทำงานนอกบ้าน ในใจคงอยากจะร้องเพลง “กลับบ้านเรา รักรออยู่” หลายต่อหลายรอบ แต่ในช่วงที่สถานการณ์ผู้ติดเชื้อทำสถิติใหม่รายวันแบบนี้ อาจไม่ใช่แค่รักที่จะรอเราอยู่แล้วก็ได้นะคะ เพราะไม่แน่เชื้อโควิด-19 อาจจะย่องแอบมารอเราอยู่ด้วยก็เป็นได้

        ระยะนี้จึงเห็นหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน คุณหมอ ออกมารณรงค์ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยภายในบ้าน เพราะมองว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับทุกครอบครอบครัวในช่วงเวลานี้ จากเดิมที่มาตรการสวมหน้ากากเพื่อป้องกันโควิด-19 จะเน้นปฏิบัติเมื่อออกจากบ้านหรือเดินทางไปยังที่สาธารณะที่มีผู้คนหนาแน่น แต่ปัจจุบันกลับพบผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสสมาชิกในครอบครัว หรือเกิดกับผู้ใกล้ชิดเพิ่มมากขึ้น

        แม้การป้องกันการติดเชื้อในบ้านเดียวกันจะเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะสมาชิกในบ้านสามารถติดเชื้อนอกบ้านและนำเชื้อเข้าบ้านได้ตลอดเวลา กระทั่งพฤติกรรมของตัวเราเองจะน่าไว้ใจได้หรือเปล่า อย่าลืมว่า การอยู่บ้านนานๆ ก็ทำให้เราเป็นหนึ่งในตองอูเรื่องอาหารเดลิเวอรี่ หรือชอปปิงออนไลน์ เหมือนกัน

 

        ถึงเวลาแล้วที่คนในบ้านคงต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเหมือนเวลาออกนอกบ้าน โดยอาจจะเริ่มจากคนที่ต้องออกนอกบ้านทุกวัน เช่น คนที่ต้องออกไปทำงานข้างนอก ไปซุปเปอร์มาร์เก็ต ไปซื้อของกินของใช้ ซึ่งนอกจากกลับเข้าบ้านแล้วต้องล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์แล้ว ก่อนและทันทีที่เข้าบ้าน ควรใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างอยู่ในบ้านด้วย สถานการณ์ที่อ่อนไหวเช่นนี้ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขนะคะ

        ซึ่งข้อปฏิบัติต่างๆ ในยุค Now Normal ก็จำเป็นต้องปฏิบัติให้เคร่งครัดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ ฉีดพ่นแอลกอฮอล์เมื่อต้องรับ-ส่งสิ่งของ แยกสำรับอาหาร เว้นระยะห่าง การส่วมใส่หน้ากากอนามัยทั้งอยู่ในบ้านและนอกบ้าน 

        เพราะเชื้อโคโรน่าร้ายติดง่ายยิ่งกว่าจรวด ห่างกันเพราะห่วงใย ปลอดภัยไกลโควิด 19 ทุกคนนะคะ

 

ที่มา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ธนาคารทิสโก้ 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน