TH EN

คว้าโอกาสการลงทุนรับเปิดเมือง เศรษฐกิจฟื้นตัว

โพสต์เมื่อ 22 มิถุนายน 2564

 

คว้าโอกาสการลงทุนรับเปิดเมือง...เศรษฐกิจฟื้นตัว

        ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เริ่มคลี่คลาย จากการเร่งฉีดวัคซีนในหลายๆ ประเทศ อย่างทางฝั่งสหรัฐฯ ทางปธน. Joe Biden ได้มีการตั้งเป้าว่าภายในวันชาติสหรัฐฯ หรือวันที่ 4 ก.คนี้ ผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน 70% จะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม ซึ่ง ณ วันที่ 14 มิ.ย. ชาวอเมริกันได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 โดสแล้ว 53% ขณะที่มีผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว 44%

        ขณะที่ด้านประเทศไทยเองก็ได้มีการเร่งฉีดวัคซีน โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. ที่ผ่าน จากความร่วมจากทั้งทางภาครัฐและภาคเอกชน ที่เร่งการแจกจ่ายวัคซีน นอกจากนี้ยังเริ่มมีการอนุญาตให้นำเข้าวัคซีนทางเลือกอีกด้วย

        ถึงแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อจะยังคงเพิ่มขึ้น แต่การฉีดวัคซีนจะทำให้ประชาชนเริ่มสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ จากที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd Immunity) ซึ่งจะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ เริ่มกลับมาดำเนินได้อีกครั้ง โดยเฉพาะธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงในช่วงปีที่ผ่านมา เช่น ธุรกิจค้าปลีก ขนส่ง ร้านอาหาร และโรงแรม

กองทุนเด่นประเด็นเปิดเมือง

        - กองทุนหุ้นไทย TISCOWB โดยกองทุนลงทุนในหุ้นดัชนี SET Well-being ที่เป็นดัชนีสะท้อนกลุ่มธุรกิจที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและได้รับความสนใจจากต่างชาติ ซึ่งหุ้นส่วนใหญ่ในกองทุน TISCOWB จะเป็นหุ้นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากการเปิดเมืองของไทยโดยตรง อาทิ หุ้นกลุ่มค้าปลีก กลุ่มขนส่ง กลุ่มท่องเที่ยว รวมถึงกลุ่มโรงพยาบาลที่จะได้รับประโยชน์จากการวัคซีนทางเลือก

        - กองทุน REITs ทั่วโลกอย่างกองทุน TGREIT และ กองทุน REITs ไทย TTHREIT ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเปิดเมือง จากการที่อสังหาริมทรัพย์ให้เช่าต่างๆ สามารถกลับมาดำเนินกิจการต่อได้อีกครั้งทั้ง ห้างสรรพสินค้า ออฟฟิศ และศูนย์จัดแสดง ซึ่งมองว่ากลุ่ม REITs เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสนใจเข้าลงทุนโดยเฉพาะ REITs ไทยที่ราคายังคงอยู่ระดับต่ำกว่า REITs ประเทศอื่นๆ และ REITs ที่กองทุน TTHEREIT เข้าลงทุนมีอัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ราว 5%

        - กองทุน Infrastructure TISCOGIF-R ที่ลงทุนใน Infrastructure ทั่วโลก โดยเฉพาะทางฝั่งยุโรป และสหรัฐฯ ที่มีการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง และบางพื้นที่ประชาชนสามารถออกมาใช้ชีวิตตามปกติโดยไม่สวมหน้ากากได้แล้ว

        - กองทุนหุ้นจีน TCHCON ที่ลงทุนในหุ้นจีนกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคใช้จ่ายในประเทศ หรือกลุ่ม Consumer Discretionary โดยกลุ่มสินค้าเหล่านี้จะได้รับประโยชน์หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสดีขึ้น จากการกลับมาบริโภคและใช้บริการสินค้าเหล่านี้อีกครั้ง นอกจากนี้ปัจจุบันราคากองทุนปรับตัวลงมาอยู่ในระดับที่น่าสนใจ

*ข้อมูลตัวเลขอัตราการฉีดวัคซีนในสหรัฐฯ จาก The New York Times ณ วันที่ 14 มิ.ย. 2021

        กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being (TISCOWB) ความเสี่ยงระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในหุ้นไทยใน 7 หมวดธุรกิจที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันที่อยู่ในดัชนี SETWB โดยการใช้นโยบายการลงทุนแบบเชิงรุก

        กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน R (TISCOGIF-R) ความเสี่ยงระดับ 6 (ความเสี่ยงสูง) ลงทุนผ่านหน่วยลงทุนของกองทุนรวม และ/หรือ ETF ที่มีนโยบายการลงทุนในธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก

        กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า คอนซูเมอร์ (TCHCON) ความเสี่ยงระดับ 7 (ความเสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในหุ้นที่อยู่ในหมวดธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ประเภทสินค้าฟุ่มเฟือย (Consumer Discretionary)

        ผ่านหน่วยลงทุนของกองทุน Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียน ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE Arca, Inc.)

        กองทุนเปิด ทิสโก้ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (TTHREIT) ความเสี่ยงระดับ 8 (ความเสี่ยงสูงมาก) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, REITs, กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือตราสารที่เกี่ยวข้อง

        กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล รีท (TGREIT) ความเสี่ยงระดับ 8 (ความเสี่ยงสูงมาก) เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอสังหาฯทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว

        - กองทุน TCHCON, TTHREIT, TGREIT ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก

        - กองทุน TISCOGIF-R, TCHCON, TGREIT อาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

        - ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

        สอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 0 2633 6000 กด 4, 0 2080 6000 กด 4 และ www.tiscoasset.com หรือ แอปพลิเคชัน TISCO My Funds

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน