TH EN

ทิสโก้รับรางวัลผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมสองปีซ้อน

ธนาคารทิสโก้ จัดกิจกรรม TISCO Smart Health and Wealthy Plan
โพสต์เมื่อ 27 พ.ย. 2562

นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการอำนวยการ บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป รับรางวัล SET Awards 2019 - Best Company Performance เป็นปีที่สองติดต่อกัน โดย บลจ.ทิสโก้ บริษัทในเครือได้รับรางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น  (Outstanding Asset Management Company Awards) ที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับวารสารการเงิน ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน