คำนวณสินเชื่อบ้าน
 
 
คำนวณค่างวดและวงเงินกู้


บ้านใหม่บ้านมือสอง
รายได้ผู้กู้ : บาท*
ราคาซื้อขายบ้าน : บาท
สัดส่วนวงเงินกู้ (%) : จากราคาขาย หรือราคาประเมินทรัพย์
ภาระหนี้อื่นๆที่ต้องชำระ ต่อเดือน (ถ้ามี) : บาท/เดือน
อายุสูงสุดของผู้ร่วมในการกู้ : ปี
วงเงินที่สามารถขอสินเชื่อได้ : บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด : ปี
ค่างวดผ่อนประมาณ : บาท/เดือน
ประมาณการรายได้รวมขั้นต่ำของผู้กู้ : บาท/เดือน
* หลังหัก ค่าใช้จ่าย ตามกฏหมาย, ภาษี, กองทุน, ประกันสังคม
รายได้ผู้กู้ : บาท*
รายได้ผู้กู้ร่วม 1 : บาท*
รายได้ผู้กู้ร่วม 2 : บาท*
อายุสูงสุดของผู้ร่วมในการกู้ : ปี
รวมรายได้ผู้กู้ทุกท่านทั้งหมด : บาท
วงเงินที่สามารถขอสินเชื่อได้ : บาท
ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด : ปี
ค่างวดผ่อนประมาณ : บาท/เดือน
* หลังหัก ค่าใช้จ่าย ตามกฏหมาย, ภาษี, กองทุน, ประกันสังคม
รายได้ผู้กู้ : บาท*
วงเงินที่ต้องการกู้ : บาท
อายุสูงสุดของผู้ร่วมในการกู้ : ปี
ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด : ปี
ค่างวดผ่อนประมาณ : บาท/เดือน
ประมาณการรายได้รวมขั้นต่ำของผู้กู้ : บาท/เดือน
* หลังหัก ค่าใช้จ่าย ตามกฏหมาย, ภาษี, กองทุน, ประกันสังคม

โทรศัพท์

:

0 2633 6222
  อีเมล์ : webmaster@tisco.co.th